Prawo do odstąpienia od umowy

W celu odstąpienia od umowy zawartej na odległość prosimy przygotowanie i przesłanie oświadczenia wg poniższego wzoru.

Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy